Реорганізація Інституту суспільства

На підставі рішення засідання Вченої ради від 26 травня 2016 року структурний підрозділ трансформується шляхом поділу на:

 

Студентський науковий форум – 2012!

2011-2012 н. р.
 
Київський університет імені Бориса Грінченка
Матеріали Студентської науково-практичної конференції
«Студентський науковий форум - 2012»

Дата проведення: 10 квітня 2012 рік

priemnicka
Приємницька Інна
студентка групи Мб-1-10-4.0д

ОСНОВНІ ПРИНЦИПИ КОЛЕКТИВНОГО ПРИЙНЯТТЯ РІШЕНЬ

Управлінцем або менеджером можна назвати людину тільки  тоді, коли він ухвалює організаційні рішення або реалізовує їх через інших людей. Прийняття рішень, як і обмін інформацією - це частина будь-якої управлінської функції...

Повний текст статті
Презентація


kuprienko
Купрієнко Вероніка
студентка групи Ісб-1-11-4.0д

КУЛЬТУРНА СПАДЩИНА ІВАНКІВЩИНИ: МИСТЕЦЬКИЙ АСПЕКТ

Глобальні зміни, що відбувалися в України в ХХ- ХХІ ст., привернули увагу суспільства насамперед до економічних, політичних та соціальних проблем, що певною мірою призвело до нехтування цінностями духовної культури, зокрема образотворчого мистецтва...

Повний текст статті
Презентація


x 4f0093e6
Куса Наталія
студентки групи Мб-1-10-4.0д

СОЦІАЛЬНО-ПСИХОЛОГІЧНИЙ ЗМІСТ ПОНЯТТЯ "КАР'ЄРА"

Тільки в останні декілька років тема кар’єри набула широкої популярності в колах українських вчених та практиків, що викликано реформуванням всіх основних сфер нашого суспільства, становленням ринкової економіки...

Повний текст статті
Презентація


omelanchuk

Омелянчук Анастасія
студентка групи МБ-1-10-4.0д

СУЧАСНІ ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ ОСВІТНЬОЇ ПОЛІТИКИ В УКРАЇНІ
Освіта – це стратегічний ресурс соціально-економічного і культурного розвитку суспільства, поліпшення добробуту людей, забезпечення національних інтересів, зміцнення авторитету і конкурентоспроможності держави на міжнародній арені...

Повний текст статті
Презентація


polisuk

Поліщук Наталія
студентка групи СІНм-1-11-4.0д

ЯК УКРАЇНСЬКІ МУЗЕЇ ПЕРЕТВОРИТИ В ОСЕРЕДКИ СОЦІАЛЬНОЇ ТА КУЛЬТУРОЛОГІЧНОЇ АКТИВНОСТІ МІСЦЕВОЇ ГРОМАДИ?

Музеї – багатофункціональні заклади соціальної інформації, які призначені для збереження культурно-історичних та природничо-наукових цінностей, накопичення та поширення знань через вивчення і демонстрацію унікальних пам’яток матеріальної культури...

Повний текст статті
Презентація


x_2613564c
Редько Наталія
студентка групи ІНб-1-10-4.0д

МЕТОД МНОЖНИКІВ ЛАГРАНЖА В ДЕЯКИХ ОПТИМІЗАЦІЙНИХ ЗАДАЧАХ
Одним із найпоширеніших застосувань диференціального числення є оптимізаційні задачі з різних галузей наукових досліджень і практичної діяльності...

Повний текст статті
Презентація

Фото автора

Дорошенко Тетяна, Сабліна Милана, Тютюнник Анастасія
студентки групи ІНб-1-09-4.0д

СОЦІАЛЬНІ ПРОЕКТИ ІВМ:  ЗРОБИМО ПЛАНЕТУ РОЗУМНІШОЮ

Представники компанії IBM  вважають, що інтелектуальне заповнення систем і процесів, що рухають світом, – стосується насамперед речей, які в своїх думках ніхто і не пов’язує з комп’ютерами...

Повний текст статті
Презентація


shulaka
Шуляка Тарас
студент груп Мб-1-10-4.0д

ПРИНЦИПИ І МЕТОДИ ПОДОЛАННЯ КОНФЛІКТІВ В УПРАВЛІННІ ОРГАНІЗАЦІЄЮ
Ми живемо в соціально напруженому суспільстві, і є безліч факторів, які можуть вивести нас з рівноваги, і одним з них є саме конфлікти...

Повний текст статті
Презентація


tarac
Цибенко Тарас
студент групи ІНб-1-09-4.0д

АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ СВІТОВОЇ ЕКОНОМІКИ

Світова економіка, так як і всі інші сфери діяльності людини, сьогодні переживає скрутне становище. Пов'язано це, насамперед, з глобалізаційними процесами, які потребують значних трансформацій і переосмислень...

Повний текст статті
Презентація


shkribajlo
Шкрибайло Антоніна
студентка групи Ісб-2-10-4.0д

КЕРАМІКА ПАНТІКАПЕЯ ЗА МАТЕРІАЛАМИ РОЗКОПОК

Кераміка вважається однією із найяскравіших ознак давньої матеріальної культури. Розвиток керамічного виробництва свідчить про високий рівень ремесла у грецьких містах-державах Північного Причорномор'я...

Повний текст статті
Презентація


bugajchuk
Бугайчук Антін
студент групи Ісб-1-10-4.0.д 

ПРОБЛЕМИ ТРУДОВОЇ РЕАЛІЗАЦІЇ МОЛОДІ БРИТАНІЇ ТА УКРАЇНИ

В роботі окреслені основні найбільш проблемні зони з роботою для молодді...

Презентація


danevich
Даневич Юлія
студентка групи Мб-1-10-4.0д

ПРОФЕСІОГРАМА УПРАВЛІНЦЯ
Професіограма - це повний опис особливостей певної професії, що розкриває зміст професійної праці, а також вимог, які вона ставить перед людиною...


Презентація


Фото автора
Борцов Петро, Савченко Олександр, Степура Іван
студенти групи Інб-1-09-4.0д
ДИСТАНЦІЙНА ОСВІТА: ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ В УКРАЇНІ
В роботі висвітлені переваги дистанційного навчання та окреслені перспективи його розвитку...
 
xablov
Хаблов Антон
студент групи Ісб-1-10-4.0.д   
ПОЛІТИЧНА АКТИВНІСТЬ СТУДЕНТСЬКОЇ МОЛОДІ В УКРАЇНІ В ПОРІВНЯННІ З КРАЇНАМИ ЄВРОПИ
В роботі здійснено порівняльний аналіз даної проблеми...


Помітили помилку в тексті? Виділіть це слово мишкою та натисніть Ctrl+Enter