Ви тут: Головна Ресурси Електронний журнал

Реорганізація Інституту суспільства

На підставі рішення засідання Вченої ради від 26 травня 2016 року структурний підрозділ трансформується шляхом поділу на:

 

Студентський науковий журнал «Студентські пошуки»


Наша головна мета – бути "точкою опори" для тих студентів інституту, які цікавляться Наукою!

AB«Студентські пошуки» – електронний студентський науковий журнал студентів Інституту суспільства, що включає дослідницькі доробки студентів в галузі історії, філософії, країнознавства, міжнародної інформації, інформатики, менеджменту, правознавства та економіки. Журнал виходить періодично і публікується на сайті Інституту суспільства. Найкращі наукові роботи студентів, опубліковані в журналі, будуть рекомендовані до друку в університетській збірці студентських праць «Наукові студії студентів – грінченківців».

Доступ до матеріалів, поданих в журналі є відкритим, посилання на використаний журнал є обов’язковим.

Структура матеріалів, які розміщуються в журналі

Наукові доробки мають містити наступні структурні елементи:

 • постановку й обґрунтування актуальності проблеми;
 • аналіз наукових досліджень, на які опирається автор;
 • виокремлення аспектів проблеми, які ще недостатньо вивчені;
 • постановка мети та завдань публікації;
 • виклад основного матеріалу з обґрунтуванням отриманих результатів;
 • висновки, рекомендації, перспективи подальших досліджень;
 • список джерел.

Порядок розміщення матеріалу

 • Назва – великими літерами посередині;
 • У правому верхньому куті під назвою вказати прізвище та ім’я (повністю) автора; групу, курс;
 • Вчене звання, науковий ступінь і посаду (вказати кафедру) наукового керівника.
 • Мова рукопису – українська.
 • Орієнтовний обсяг матеріалів публікації складає 6- 7 стор.
 • Рукопис подається на дискеті, набраний у вигляді документа Word (редактор Microsoft Word 98 Windows чи пізніших версій). До дискети додається підписаний автором і науковим керівником роздрук тексту (1 примірник).
 • Текст набирається гарнітурою Times New Roman 14 пунктів, міжрядковий інтервал 1,5, верхній і нижній береги – 20мм, лівий – 30мм, правий – 10мм (не більше 40 рядків на сторінку). Сторінки нумеруються у нижньому правому куті.

Шановні студенти!
З приводу розміщення статей звертатися до заступника директора Інституту з наукової роботи чи до голови СНТ ІС.


Редакційна рада студентського наукового електронного журналу «Студентські пошуки»:

 

 • Александрова Олена Станіславівна - завідувач кафедри філософії, д.ф.н, професор.
 • Грицяк Ігор Андрійович - завідувач кафедри правознавства, д.н.з держ. упр., професор.
 • Зеліско Інна Михайлівна - завідувач кафедри фінансів та економіки, д.е.н., професор.
 • Литвин Оксана Степанівна - завідувач кафедри інформаційних технологій і математичних дисциплін, к.ф.-м.н., ст.н.с.
 • Михайловський Віталій Миколайович - в.о. завідувача кафедри історії України, д.і.н., доцент.
 • Поспєлова Тетяна Вадимівна - завідувач кафедри управління, д.н.з держ. упр.
 • Редько Сергій Іванович - заступник директора з наукової роботи, к.пс.н., доцент.
 • Салата Оксана Олексіївна - заступник директора з науково-педагогічної та соціально-гуманітарної роботи, д.і.н., доцент.
 • Соколовська Світлана Володимирівна - заступник директора з науково-методичної та навчальної роботи, к.п.н., доцент.
 • Срібняк Ігор Володимирович - завідувач кафедри всесвітньої історії, д.і.н., професор.
 • Яковенко Ігор Валентинович - директор Інституту, к.е.н., доцент.

 


Зміст

2015-2016 рр.

 

 

Помітили помилку в тексті? Виділіть це слово мишкою та натисніть Ctrl+Enter

Ви тут: Головна Ресурси Електронний журнал