Ви тут: Головна Про інститут Кафедри Кафедра правознавства Про кафедру

Реорганізація Інституту суспільства

На підставі рішення засідання Вченої ради від 26 травня 2016 року

структурний підрозділ трансформується шляхом поділу на:

 

Про кафедру

Кафедра правознавства є випусковою за напрямом підготовки та спеціальністю «6.030401/8.03040101 Правознавство»  галузі знань «0304 Право» ОКР «бакалавр» та «магістр».

Кафедра правознавства входить до складу Інституту суспільства Київського університету імені Бориса Грінченка, який є вищим навчальним закладом IV рівня акредитації комунальної форми власності і підпорядковується Київській державній адміністрації.

Кафедра здійснює підготовку юристів за освітніми рівнями «бакалавр права» та «магістр права».

Підготовка бакалаврів права триває 4 роки. Студенти здобувають кваліфікацію юриста широкого профілю та мають можливість на 4-му курсі обрати одну із запропонованих спеціалізацій:


1.Правове забезпечення муніципального (комунального) управління;
2.Правове забезпечення функціонування суб’єктів господарювання.

З 1 вересня 2016 року планується введення таких спеціалізацій:

1.Правове забезпечення комунального врядування.
2.Правове забезпечення функціонування суб’єктів господарювання.
3.Правове забезпечення захисту прав людини.
4.Європейське право.
5.Міжнародне право.

Підготовка магістрів здійснюється за освітньо-професійною програмою з правом обрання професійної спеціалізації (1,5-2 роки навчання).

Викладання професійного блоку дисциплін здійснюють:

-       7 докторів наук (у тому числі 4 доктори юридичних наук);

-       12 кандидатів юридичних наук.

Викладацький склад кафедри має багаторічний науково-педагогічний стаж та практичний досвід роботи у сфері юридичної практики. До викладання також залучаються практикуючі адвокати та експерти з різних галузей права.

Навчальні заняття відбуваються в сучасних аудиторіях, обладнаних мультимедійними засобами, персональними комп’ютерами та доступом до мережі Інтернет, що створює унікальні можливості швидкого й безпосереднього опрацювання різноманітних навчально-методичних матеріалів, документів, законодавчих та нормативно-правових актів тощо. (Дивіться наші аудиторії: https://vk.com/album-92161785_214416420).

Частина занять організовується поза межами аудиторій: у приміщеннях судів, різних органів державної влади, громадських організацій тощо.

Підготовка бакалаврів права та магістрів права в Київському університеті імені Бориса Грінченка є практико-орієнтованою, а тому здійснюється в тісній співпраці з суб’єктами практичної юридичної діяльності. Налагоджена мережа проходження студентами стажування і практики забезпечує їх можливістю здобуті знання з юриспруденції закріплювати практичними навичками. Щороку студенти проходять практику юридичного спрямування в органах державної влади і місцевого самоврядування, в судових та правоохоронних органах, юридичних підрозділах суб'єктів господарювання та у приватних адвокатів. Студенти також мають можливість проходити практику без відриву від навчання в юридичній клініці «Астрея», яка досить успішно функціонує в структурі Університету і виконує соціальну місію з надання правової допомоги жителям передусім Оболонського району м. Києва (за місцем дислокації).

Кафедра правознавства систематично організовує студентів для участі в різноманітних конкурсах, олімпіадах, змаганнях, круглих столах, семінарах, тренінгах, конференціях, які проводяться як в місті Києві, так і в інших містах України та за кордоном. В 2016 році планується відбір студентів для участі в літній школі на Кіпрі, яку організовує Школа права Кіпрського університету.

Налагоджена співпраця з вітчизняними правозахисними громадськими організаціями дає змогу використовувати їхні можливості і потенціал як для підвищення якості освіти студентів-юристів, так і для можливого їх працевлаштування після закінчення навчання.  

Започаткування співпраці кафедри правознавства із закордонними партнерами розширює і відкриває нові можливості для вдосконалення навчальних бакалаврських і магістерських програм, обміну студентами в рамках спільних навчально-стажувальних програм, підвищення рівня мотивації до вдосконалення ними англійської, німецької і французької мов, вивчення європейського та міжнародного права тощо.

Майбутні бакалаври і магістри права, які здобудуть юридичну освітув Київському університеті імені Бориса Грінченка саме за вищеописаною моделлю, вже сьогодні вкрай потрібні українському суспільству для реалізації положень Угоди про асоціацію між Україною та Європейським Союзом. Успішна імплементація цієї Угоди зокрема й випускниками-юристами Університету стане реальним наближенням до Об’єднаної Європи, а відповідно – до влаштування нормальних умов і стандартів життя: у побуті, у праці, у збереженні довкілля, у викоріненні корупції, в організації цивілізованої влади і управління тощо.    

Після успішного закінчення навчання студенти отримують диплом державного зразка про здобуття кваліфікації юриста.

Навчальні дисципліни, викладання яких забезпечує професорсько-викладацький склад кафедри правознавства. Детальніше

 

Помітили помилку в тексті? Виділіть це слово мишкою та натисніть Ctrl+Enter

Ви тут: Головна Про інститут Кафедри Кафедра правознавства Про кафедру