Реорганізація Інституту суспільства

На підставі рішення засідання Вченої ради від 26 травня 2016 року

структурний підрозділ трансформується шляхом поділу на:

 

Державна атестація студентів ОКР «магістр»

Дисципліни, що виносяться на державну атестацію студентів ОКР «магістр» спеціальності 8.04030203 «Соціальна інформатика»

На державну атестацію осіб, які навчаються в Університеті за освітньо-кваліфікаційним рівнем «магістр» спеціальності 8.04030203 «Соціальна інформатика», виносяться:

-         система компетенцій, що визначена в ОПП магістра спеціальності 8.04030203 «Соціальна інформатика»;

-         відповідні блоки змістових модулів, що складають нормативну частину змісту ОПП підготовки фахівців за спеціальністю «Соціальна інформатика»;

-         блоки змістових модулів, що складають варіативну частину змісту ОПП за спеціалізацією «ІТ в управлінні соціальними системами» або «Соціальна статистика та прогнозування соціальних процесів».

Формами державної атестації щодо встановлення рівня опанування студентом відповідних компетенцій є:

-         екзамен з методики викладання інформатики у вищій школі (з урахуванням спеціалізації);

-         захист магістерської роботи.


Читати далі...

Помітили помилку в тексті? Виділіть це слово мишкою та натисніть Ctrl+Enter