Реорганізація Інституту суспільства

На підставі рішення засідання Вченої ради від 26 травня 2016 року структурний підрозділ трансформується шляхом поділу на:

 

Науковий гурток «Математичні студії»

 

КЕРІВНИКИ НАУКОВОГО ГУРТКА:

                                                        Радченко Сергій Петрович,

                                                        Астаф’єва Марія Миколаївна.

ПЛАН РОБОТИ НАУКОВОГО ГУРТКА:

 • Проведення занять (засідань) гуртка – 2 рази в місяць;
 • Підготовка завдань для індивідуальної самостійної роботи студентів-гуртківців;
 • Розгляд таких тем: Функціональні рівняння та методи їх розв’язання;
 • Методи розв’язування систем рівнянь;
 • Матричні задачі;
 • Векторний метод;
 • Застосування диференціального та інтегрального числення в задачах підвищеної складності з різних розділів математики;
 • Методи розв’язування задач з параметрами;
 • Задачі математичного моделювання.

ПРОФІЛЬНА НАУКОВА ТЕМА/ ПИТАННЯ:

Методи розв’язування математичних задач

ЗАВДАННЯ НАУКОВОГО ГУРТКА:

 • Розширення та поглиблення теоретичних знань з різних розділів математики;
 • Ознайомлення з різними методами розв’язування математичних задач, зокрема й нестандартних;
 • Підготовка студентів до участі в математичних олімпіадах.

НАУКОВИЙ ДОРОБОК ГУРТКА:

Проведені заходи:

 • Регулярні (2 рази в місяць) заняття гуртка;
 • Організація і проведення І туру студентської олімпіади з математики;
 • Індивідуальна робота з членами гуртка
 • Публікації студентів.
 • Підготовлена і опублікована наукова робота студентки Редько Наталії.

Творчі роботи студентів:

 • Робота Редько Наталії «Застосування обвідної до розв’язування тричленних рівнянь»

Участь в конкурсах, олімпіадах:

 • Наукова робота Редько Наталії брала участь у Всеукраїнському конкурсі студентських наукових робіт і пройшла у фінальний тур.
 • У ІІ турі студентських олімпіад з математики в різні роки брали участь члени гуртка: Тютюнник Анастасія, Редько Наталія, Коваль Ярослава, Волковська Наталія, Радченко Світлана.

Участь в конференціях, семінарах, круглих столах:

 • Всеукраїнська конференція, м. Івано-Франківськ, 2013 р. приймала участь Редько Наталія.