Реорганізація Інституту суспільства

На підставі рішення засідання Вченої ради від 26 травня 2016 року структурний підрозділ трансформується шляхом поділу на:

 

Друковані праці

 

Монографії
1.    Зеліско І.М. Фінансові ресурси інтегрованих аграрних формувань: монографія / І. М. Зеліско – К.: Компрінт. – 2013. – 451 с.
2.    Веселовська О.В. Побудова системи управління з використанням концепції центрів відповідальності / О.В. Веселовська // Економіка України: проблеми та перспективи інноваційного розвитку: [від. ред. д.е.н. проф. В.Ф. Беседін, д.е.н. проф. А.С. Музиченко].  – К.: НДЕІ, 2011. – С. 262-266.


Навчальні посібники з грифом МОН
1.    Перевозчиков В.І., Тимчик О.А., Жукова Ю.М. «Економічна теорія: політика роздержавлення» / К.: Видавничий дім «Скіф», 2012. – 272 с.
2.    Перевозчиков В.І., Тимчик О.А. Історія економіки українських земель (кінець ІХ-початок ХХ ст.): курс лекцій. / К.: КНТ, 2011. – 472 с.

Навчальні посібники, методичні рекомендації
1.    Зеліско І. М., Жукова Ю. М., Фещук М. Ю.  Економіка освіти // Освітологія: фахова підготовка: навчально-методичний посібник : [за ред. В. О. Огнев’юка] – К.: ВП «Едельвейс», 2014. – 624с. – С.355-407, С.608-609
2.    Перевозчиков В.І., Тимчик О.А. Економічна історія українських  Земель (Х-ХVІІІ ст.): Навчальний посібник. – Х.: «Основа», 2009. – 142 с.
3.    Перевозчиков В.І. Методичні рекомендації до вивчення курсу «Актуальні проблеми економіки України»: Навчальний посібник. – КУ імені Бориса Грінченка, 2009. – 29 с.
4.    Перевозчиков В.І., Тимчик О.А. Навчальна програма з курсу «Економічна теорія»: Навчальний посібник. – КУ імені Бориса Грінченка,  2009. – 83 с.
5.    Перевозчиков В.І., Тимчик О.А., Жукова Ю.М. Методичні рекомендації до проведення ректорської контрольної роботи з курсу «Економічна теорія»: Навчально-методичний посібник. – К.: КУ імені Бориса Грінченка, 2009. – 37 с.
6.    Перевозчиков В.І., Тимчик О.А. Методичні рекомендації до роботи студентів з базовими підручниками у процесі вивчення курсу «Економічна теорія»: Навчально-методичний посібник. – К.: КУ імені Бориса Грінченка, 2009. – 30 с.
7.    Перевозчиков В.І., Жукова Ю.М., Волинцев В.В. Курс лекцій з економічної теорії: навч. посіб. / К.: КУ імені Бориса Грінченка, 2011. – 300 с.
8.    Перевозчиков В.І., Тимчик О.А., Жукова Ю.М. Методичні рекомендації до написання курсових робіт з дисципліни «Економічна теорія»: навч. посіб. / К.: КУ імені Бориса Грінченка, 2011. – 16 с.
9.    Перевозчиков В.І., Тимчик О.А., Жукова Ю.М. Методичні рекомендації до підготовки і проведення державного кваліфікаційного екзамену з основ економіки: навч.-метод. посіб. / К.: КУ імені Бориса Грінченка, 2010. – 20 с.
10.    Перевозчиков В.І. Економічна теорія: Політика роздержавлення навчально методичний посібник / В.І. Перевозчиков, О.А. Тимчик, Ю.М. Жукова. – К.: КНТ, 2012. –  312 с.
11.    Жукова Ю.М. Методичні рекомендації до вивчення курсу «Економіка           підприємства»: Навчально-методичний посібник / Ю.М. Жукова. – К.: КУ імені Бориса Грінченка, 2009. – 68 с.
12.    Жукова Ю.М. Методичні рекомендації до вивчення курсу «Мікроекономіка»: Навчально-методичний посібник / Ю.М. Жукова. – К.: КУ імені Бориса Грінченка, 2009. –    88 с.
13.    Жукова Ю.М. Методичні рекомендації до вивчення курсу «Макроекономіка»: Навчально-методичний посібник / Ю.М. Жукова. – К.: КУ імені Бориса Грінченка, 2009. –   64 с.
14.    Жукова Ю.М. Методичні рекомендації до вивчення теми «Макроекономічні показники обсягів національного виробництва» в курсах «Економічна теорія» та «Макроекономіка»: Навчально-методичний посібник / Ю.М. Жукова. – К.: КУ імені Бориса Грінченка, 2009. –   39 с.
15.    Методичні рекомендації до проведення ректорської контрольної роботи з курсу «Економічна теорія»: Навчально-методичний посібник / Перевозчиков В.І., Тимчик О.А., Жукова Ю.М. – К.: КУ імені Бориса Грінченка, 2009. – 37 с.
16.    Методичні рекомендації до підготовки і проведення державного кваліфікаційного екзамену з основ економіки: Навчально-методичний посібник / Перевозчиков В.І., Тимчик О.А.,    Жукова Ю.М. – К.: КУ імені Бориса Грінченка, 2010. – 22 с.
17.    Жукова Ю.М. Методичні рекомендації до вивчення теми «Теорія фірми» в курсах «Економічна теорія», «Мікроекономіка» та «Економіка підприємства»: Навчально-методичний посібник / Ю.М. Жукова. – К.: КУ імені Бориса Грінченка, 2010. – 40 с.
18.    Методичні рекомендації до написання курсових робіт з курсу «Економічна теорія» / Перевозчиков В.І., Жукова Ю.М. – К.: КУ імені Бориса Грінченка, 2010. – 37 с.
19.    Жукова Ю.М. «Мікроекономіка: конспект лекцій» / Ю.М. Жукова. – К.: КУ імені Бориса Грінченка, 2011. – 139 с.
20.    Жукова Ю.М. Методичні рекомендації до вивчення курсу «Ринкова економіка»: Навчально-методичний посібник / Ю.М. Жукова. – К.: КУ імені Бориса Грінченка, 2012. –   28 с.
21.    Жукова Ю.М. Методичні рекомендації до вивчення курсу «Регіональна економіка»: Навчально-методичний посібник / Ю.М. Жукова. –  К.: КУ імені Бориса Грінченка, 2012. –  22 с.
22.    Жукова Ю.М. Методичні рекомендації до вивчення курсу «Економічна теорія»: Навчально-методичний посібник / Ю.М. Жукова. – К.: КУ імені Бориса Грінченка, 2012. –   49 с.
23.    Обушний С.М. Методичні рекомендації до вивчення курсу «Економіка і фінанси підприємства» / Обушний С.М. – К.: КУ імені Бориса Грінченка, 2012. – 24 с.
24.    Обушний С.М. Методичні рекомендації до вивчення курсу «Фінанси, гроші та кредит» / Обушний С.М. – К.: КУ імені Бориса Грінченка, 2012. – 36 с.
25.    Обушний С.М. Методичні рекомендації до вивчення курсу «Гроші та кредит» / Обушний С.М. – К.: КУ імені Бориса Грінченка,  2012. – 32 с.
26.    Обушний С.М. Методичні рекомендації до вивчення курсу «Міжнародні фінанси» / Обушний С.М. – К.: КУ імені Бориса Грінченка, 2012. – 24 с.
27.    Обушний С.М. Методичні рекомендації до вивчення курсу «Міжнародні економічні відносини» / Обушний С.М. – К.: КУ імені Бориса Грінченка, 2012. – 24 с.

 

Помітили помилку в тексті? Виділіть це слово мишкою та натисніть Ctrl+Enter

Ви тут: Головна Про інститут Кафедри Кафедра фінансів та економіки Друковані праці