Ви тут: Головна Про інститут Кафедри Кафедра філософії Склад Бондар Тетяна Іванівна

Реорганізація Інституту суспільства

На підставі рішення засідання Вченої ради від 26 травня 2016 року

структурний підрозділ трансформується шляхом поділу на:

 

Контактна інформація

t.bondar@kubg.edu.ua

Бондар Тетяна Іванівна

Доцент кафедри філософії

Науковий ступінь, вчене звання

Кандидат філософських наук, доцент

Обов'язки/Дисципліни, що викладає

«Традиційна логіка», «Сучасна логіка (класична і некласична)», «Філософська пропедевтика», «Філософія», «Основи критичного мислення», «Філософія мови», «Філософія», «Риторика».

Біографія

В 1977 р. закінчила філософський факультет Київського державного університету ім..Т.Г.Шевченка, відділення філософії.  Спеціальність: філософ, викладач філософських дисциплін.
Навчалася в аспірантурі по кафедрі логіки філософського факультету, в січні 1985 р. захистила дисертацію на здобуття вченого ступеня кандидата філософських наук на тему «Логіко-гносеологічний аналіз аксіоматичного методу».
Працювала в Київському інституті харчової промисловості, товаристві «Знання» УРСР, Всесоюзному Інституті підвищення кваліфікації працівників «Інтуристу», Київському інституті іноземних мов, Київському університеті туризму, економіки і права, Державній Академії керівних кадрів культури і мистецтв, інших вузах Києва.

Професійний і науковий інтерес

Проблеми логіки, риторики, філософії мови та суспільно- політичні проблеми. 

Інше

Основні публікації: ст. в  «Modern socio-political processes in Russia, Europe states and in the World», Volume 1, Stuttgart – 2012;  «Логіка» : Навчальний посібник. – К.: ДАККіМ, 2006. -5,2 др.ар. (з грифом МОН України); «Філософія мови»: хрестоматія . – К.: Київ. Ун-т ім..Б.Грінченка, 2011, 5,4 др.ар.; Логіка: Навч. посібник. – К.: Вид. Дім «Слово», 2011. – 11,3  др.арк. (з грифом МОН України) та ін. статті у фахових виданнях. Брала участь у багатьох Міжнародних та Всеукраїнських наукових конференціях з подальшою публікацією тез виступу.


Керує студентським науковим гуртком «Ключ до істини».

Список друкованих праць

Powered by Sigsiu.NET

Помітили помилку в тексті? Виділіть це слово мишкою та натисніть Ctrl+Enter

Ви тут: Головна Про інститут Кафедри Кафедра філософії Склад Бондар Тетяна Іванівна