Реорганізація Інституту суспільства

На підставі рішення засідання Вченої ради від 26 травня 2016 року

структурний підрозділ трансформується шляхом поділу на:

 

Зустріч з Б.М. Малиновським

«Кібернетика починається там, де закінчуються розмови i починається справа»
(Б.М. Малиновський)


23 березня в Інституті відбулася зустріч із відомим в Українi i за кордоном ученим-ветераном обчислювальної технiки, членом-кореспондентом НАН України, академiком Мiжнародної Академiї iнформатизацiї, доктором технiчних наук, професором - Малиновським Борисом Миколайовичем.

Б.М.Малиновський – двічі лауреат Державної премiї України, премiй Президiї Нацiональної академiї наук України iменi С.О.Лебедєва й iменi В.М.Глушкова, премiї iменi В.I.Вернадського. Вiн заслужений дiяч науки i технiки України, нагороджений орденами Жовтневої Революцiї, Трудового Червоного Прапора, Вітчизняної війни I i II ступенів, Червоної Зiрки, Богдана Хмельницького, медалями "За бойовi заслуги", "За оборону Москви", "За перемогу над Нiмеччиною", відзначений Почесною грамотою Верховної Ради УРСР i Почесною грамотою Верховної Ради України.

У своїй міні-лекції Б.М.Малиновський озвучив теми своїх основних робіт, які присвяченi обґрунтуванню теорiї проектування, практичному створенню i застосуванню цифрових обчислювальних i керуючих машин. У 1954 р. він виконав науковi дослiдження з використання безлампових елементiв у першiй в континентальнiй Європi електронно-обчислювальнiй машинi "МЭСМ", розробленій пiд керiвництвом академiка С.О.Лебедєва. У 1955 роцi для НДI-5 Мiнiстерства оборони СРСР (Москва) пiд керiвництвом Б.М.Малиновського була спроектована перша в СРСР спецiалiзована лампова машина для обробки даних радiолокацiйної станцiї, що працює в режимi спостереження за повiтряною обстановкою. Вiдповiдно до проекту в НДI-5 був створений макет машини, а виконана робота стала базою для наступного проектування в НДI-5 напiвпровiдникового комп'ютера для обробки даних вiд радiолокацiйних станцiй у системi протиповiтряної оборони СРСР.

Більш докладно Б.М.Малиновський розповів про розробку i застосування керуючої машини широкого призначення "Днепр", що посприяло становленню в Українi наукової школи в галузі цифрової керуючої (кiбернетичної) техніки. Зазначив, що був головним конструктором першої в Українi мiнi-ЕОМ "М-180", призначеної для систем автоматизацiї масового наукового лабораторного експерименту, i керiвником робiт з її застосування.

Основними комп'ютерами, у розробцi яких брав участь Б.М.Малиновський, є:
 Проект лампової ЕОМ для первинної обробки даних з РЛС (1957 р.)
 Проект напiвпровідникової бортової ЕОМ фронтового бомбардувальника (1958 р.)
 Перша вiтчизняна напiвпровідникова керуюча машина широкого призначення "Днепр" (1958-1961 рр.) 
 Мiнi-ЕОМ для обробки вимiрiв "УПО" (1970 р.)
 Мiнi-ЕОМ "М-180" для автоматизацiї лабораторного експерименту
 Сiмейство мiкрокомп'ютерiв "Электроника С5" 
 Сiмейство мiкрокомп'ютерiв ЕОМ "Нейрон"

Б.М.Малиновський брав участь у розробцi перших у СРСР мiкрокомп'ютерiв широкого призначення. Він є автором i спiвавтором понад 200 наукових праць i винаходiв у галузі комп'ютерної науки i техніки. З однією зі своїх друкованих робіт він ознайомив студентів, а також подарував Інституту та кращим студентам спеціальності «Інформатика» свою книгу – «История вычислительной техники в лицах» (1995).


IMG_4425 IMG_4474
IMG_4482 IMG_4485
IMG_4455 IMG_4493

 

Помітили помилку в тексті? Виділіть це слово мишкою та натисніть Ctrl+Enter