Реорганізація Інституту суспільства

На підставі рішення засідання Вченої ради від 26 травня 2016 року структурний підрозділ трансформується шляхом поділу на:

 

Контактна інформація

Севрюков Денис Георгійович

Завідувач кафедри правознавства

Науковий ступінь, вчене звання

Доктор юридичних наук, професор

Обов'язки/Дисципліни, що викладає

  • Актуальні проблеми теорії права та держави
  • Правові системи сучасності
  • Соціологія права
  • Юридична компаративістика

Біографія

У 2001 році закінчив Інститут міжнародних відносин Київського національного університету імені Т.Шевченка за спеціальністю «Міжнародне право» та здобув кваліфікацію спеціаліста з міжнародного права, перекладача з німецької мови; КВ №14877590. У 2003 році закінчив Київський університет туризму і права та отримав другу вищу освіту за напрямом підготовки/спеціальність «Правознавство» та здобув кваліфікацію юриста, диплом КВ № 23466927.

Кандидат юридичних наук з 2009 року(диплом ДК №052633).

Вчене звання доцента кафедри теорії права та міжнародноїінформації присвоєно у 2009 році (атестат ДЦ № 023983).

У 2010 році присвоєно почесне звання «Заслужений юрист України» (посвідчення № 003201).

Доктор юридичних наук з2014 р. (диплом ДД № 003444).

Дисертацію захистив «26» червня 2014 р.у спеціалізованій вченій раді Д 26.139.01 Відкритого міжнародного університету розвитку людини «Україна», (диплом ДД № 003444).

Стаж науково-педагогічної роботи у вищих закладах освіти ΙΙΙ-ΙV рівня акредитації 13 років, в тому числі в Інституті права та суспільних відносин 9 років.

 

2001 – 2002 рр. – асистент викладача кафедри теорії держави і права;

2002 – 2009 рр. – викладач кафедри теорії держави і права;

04.2009 – 09.2009 рр. – завідувач кафедри теорії держави і права;

2009 – 2014 рр. – директор Новокаховського гуманітарного інституту;

2014 р. – професор кафедри теорії права та міжнародної інформації.

Професійний і науковий інтерес

Powered by Sigsiu.NET